Monday, June 26, 2006

Kinabuhi sa Tumoy sa Akong mga Tudlu.

sa paglabay sa panahon,
susama sa bakal
pagatay-an ang mga panghuna-huna
kung kini sa alimpatakan,
magpabilin lang.

apan bisan sa kadugay'ng higayon,
sa pagkahinanok
kini paga-pukawon.

aron mapadayag ug masabwag,
ang mga bulawanong titik
nga buot mahipatik.

...ug ang huna-huna
mibuhi sa kahilom..

ug miiktad
padu'ng
sa tumoy
sa akong mga tudlu.

ug diha,
ang pulong nahimong buhi!

...paglabay sa panahon.