Friday, May 13, 2005

pahinungod kang che...sa pagdasig : )

hinaut nga ang huna-huna,

magdagan sa kaidlap,

aron ibutyag

ang natihagong kaanyag,

sa mga pulong

nga gilubong

ilawom sa kasing-kasing.

PANAW sa KINABUHI ( retitled, a repost)

Sa atong pagbaktas baktas,
makasugat ta ug bisan unsa lang.

Usahay, bato nga makapandol,
lungag nga makabulasot,
o panit sa saging nga maka dalin-as.
Usahay, landong.
Usahay init.

Apan, kasagaran,
sa imong pagbaklay-baklay,
daghan usab nga butang
ang imong masaksihan.
Nagkadaiyang mga dagway sa tao, sa palibot.
Sama sa nawong nga nag-mug-ot,
Dagway nga mapahiyumon,
Naay Tawo nga isnabero, ug uban pa.

Anaa usab mga talan-awon nga sakit sa mata.
Sama sa basura nga gikatag sa iro,
Dalan nga lapokon,
jeep nga itom ug aso!
ug tawo nga mangihi bisan asa!

Apan ang mas maanindot
sa pagbaklay-baklay,
mao ang kamatuoran,
nga sa matag tikang,
kita adunay kapa-ingnan,
ug ang matag tunob,
magbilin ug timailhan, (gawas kung sementado and dalan :o)
Nga kita miagi na nianang lugara,
ug mupadayon sa pagtikang
,hangtud muabot sa gitinguha sa matag tunob:

ANG KALIPAY NGA GAHULAT SA TUMOY SA MATAG DALAN.

Sa pagbaklay-baktas sa kinabuhi,
Panington ta ug usahay ug bugnaw.
Kasagaran, igang. Init.
Usahay pud mahumod ta sa ulan.

Basta padayon lang kita Higala.
Kay aduna usab kahayahay,
Gikan sa hoyoyoy sa Hangin,
Ug sa panganod nga magtabon,sa init ni Haring Adlaw.

Kung ikaw kapuyon,
Hunong lang kadyot,
Ug pasilong ilawom,
sa Punuan ni Higalang Kahoy.